Iris: White

2006 | 36 x 48 | oil on canvas | sold

White Iris